Skip to main content

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است


پروژه : برج مسکونی سپند آجودانیه

کافرما : جناب آقای مهندس خدایی
آرشیتکت : جناب آقای
لوکیشن : تهران _ خیابان آجودانیه
 برند: Akpai
حجم عملیات : درب و پنجره آلومینیومی حدود 1000 مترمربع