Skip to main content

درب و پنجره های UPVC

امروزه درب و پنجره های upvc بدلیل قیمت مناسب تر نسبت به پنجره های آلومینیومی از استقبال گسترده ای برخوردار هستند. لیکن در میان طیف گسترده ای از پروفیل های مختلف upvc که امروزه در بازار موجود می باشند. تعداد بسیاری از آنها از حداقل استاندارهای کیفی نیز برخوردار نیستند.در این راستا شرکت تولیدی صنعتی آلان با بهره گیری از پروفیل های باکیفیت موجود در بازار از جمله آلوپلاست آلمان که نمایندگی آن را نیز دارا می باشد. و پروفیل های دیگری مانند ویستابست و وینتک اقدام به ساخت پنجره های با کیفیت بالا می نماید.همچنین برخورداری از دستگاه جوش ۴کله الوماتک باعث ایجاد کیفیت بالا در مونتاژ پنجره های UPVC  این شرکت می شود.