Skip to main content

لوورهای آلومینیومی

مصرف منابع انرژی در کمترین سطح و در عین حال به حداکثر رساندن میزان راحتی و آسایش یکی از مهمترین ویژگی های عصر تکنولوژی می باشد . در طراحی ساختمان نیز این فرآیند روز به روز به عنوان اساس طراحی در نظر گرفته می شود .در طراحی و ساخت ساختمان ایده آل نیز طراح سعی دارد تا از نور طبیعی درطول روز حداکثر بهره را برده و مصرف انرژی را به حداقل برساند. سیستم های نورگیر (لوور) طراحی شده توسط این شرکت با در نظر داشتن نیازهای بنا و به لحاظ فنی و زیبایی ، با پهنای متفاوت تولید می گردد.

دسته: