Skip to main content

صنایع آلومینیوم آکسوی کار خود را در زمینه آلومینیوم در صنعت ساختمان در طی 40 سال گذشته با همراهی و هدایت مدیران نسل دوم این مجموعه و دیگر مدیران حرفه ای و اجرایی در این صنعت ادامه است . صنایع آلمینیوم آکسوی یک شرکت سازنده فلز است این شرکت محصولات اماده نصب تولید نصب می کند و در صورت درخواست در محل پروژه نصب می کند . شرکت در زمینی به مساحت 1500 متر مربع در شهر ایزمیت ترکیه بنا نهاده شده . وقادر به تولید 1200 تن پروفیل آلمینیوم 200000 متر مربع پانل کامپوزیت و 1750تن پروفیل آهن در سال می باشد و همچنین شعبه استانبول در زمینه بازاریابی و آماده سازی پروژه فعالیت دارد. در پروژه های ایجاد شده توسط صنایع آلومینیوم آکسوی موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرید  سیستم های جداره آب بندی شده ، سیستم های نما کلاسیک ، سیستم نما پانلی ، با طراحی خاص سیستم   های پنجره و درب سیستم های کشوی درب  پنجره و سیستم های ( اسکای لایت ) سیستم های گلخانه ای  سیستم های پارتیشن بندی داخلی دفاتر ، سیستم های خورشید ، سیستم های بالکنی ، سیستم های کدر کننده نور خورشید سیستم های لوازم داخلی و مصرف منزل ، سیستم های کوتینگ پانلهای کامپوزیت  سیستم های آلومینیوم سیستم های سازه نما شیشه ای شرکت آکسوی تجارب ارزنده ای  را طی 5 سال گذشته کسب نموده است مرور ادامه