Skip to main content

یونیتایز

نمای کرتین وال و نمای اسپایدر نماهای شیشه ای مدرن هستند. این نماها امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و دارای کاربرد گسترده هستند. نمای اسپایدر بیشتر در ساختمان های اداری کاربرد دارد. هدف ما در اینجا بررسی انواع نمای کرتین وال می باشد.

توضیحات

نمای کرتین وال به دو دسته تقسیم می شود. کرتین وال استیک یا کرتین وال لامل و کرتین وال یونیتایز نماهای کرتین وال یونیتایز در واقع یونیت های شیشه ای هستند. این یونیت ها به صورت آماده به محل ساختمان انتقال داده می شود.

  • کلیه کار های ساخت سازه از قبل صورت می پذیرد و به صورت آماده تحویل داده می شود.
  • در کرتین وال یونیتایز از پروفیل های آلومینیومی و یک ماده پوشش دهنده استفاده می شود.

کارهای مربوط به اجرا در محل ساخت آن ها که کارخانه ها و کارگاه ها هستند، صورت می گیرد. بنابراین هنگامی که به محل ساختمان انتقال داده می شوند روند کار بسیار سریع خواهد بود و در کمترین زمان ممکن انجام می شود. مزایای دیگری که نمای کرتین وال یونیتایز دارد این است که به برای اجرای آن به نیروی کمتری نیاز است و در نتیجه از هزینه استخدام نیرو کاسته می شود. این سازه ها از قدرت و استحکام کافی برخوردار هستند و موارد کاربردی بسیار زیادی دارند.نمای کرتین وال استیک نیاز به صرف زمان بیشتری دارد. قرار دادن شیشه در داخل فریم ها، نصب مولیون و ترنسم بر روی زیر سازی باید در مکان انجام پروژه صورت می گیرد.

“مزیت دیگری که نمای یونیتایز نسبت به استیک دارد این است که سایز مدول بندی قابل تغییر دادن می باشد. ”
در این روش ها به تعویض پنجره نیازی نیست و در صورت نیاز می توان شیشه ها را تعویض نمود.