Skip to main content

پانچ متال

نوارهای پانچ متال(آلومینیوم سوراخ شده) به نمای برج شانگهای ظاهری پلیسه وار و تا خورده داده و شکلی مهیج را در این برج پدید آورده است. تکه‌های ۱۸ میلی متری از مش آلومینیومی، بلیسه‌های این نمار را ساخته است. این نما طوری طراحی شده که مانند یک لباس چین دار به نظر میرسد که جلوه ویژه ای را در نما به نمایش میگذارد.قطعات در طول المان خود متناسب شکل ساختمان شکست دارند و باعث مشهود شدن اثر موج دار در نمای شده‌اند. طراح نما معتقد است، این نما، با وجود مش‌های آلومینیومی و استفاده از ورقهای پانچ متال مانند یک لباس توری نرم برای خانمهاست. همچنین طراحان در توجیه طرح خود گفته‌اند که، بلیسه‌ها و صفحات شکسته، با توجه به زاویه و نیرو و تنالیته نور خورشید، بیان خود را متجلی میکنند.

توضیحات

نمای پانچ متال که معمولا بصورت دو پوسته‌ای و بعنوان پوسته دوم بر روی ساختمانهای مدرن نصب میگردد دارای مزایای زیر میباشد:

(مزایای نمای پانچ متال)

• سبکی نما و وزن کم مصالح بکار رفته در نما.(با توجه به استفاده از ورقهای آلومینیوم به ضخامت میلی متر)
• نصب سریع و آسان .
• ایجاد پوشش بر روی قسمت‌هایی از نما که دارای الحاقاتی است که ایجاد آلودگی بصری می‌نماید.
• زیبایی خاص و جذاب برای نما.
• تنوع رنگ
• ایجاد سایه بر روی ساختمان(مخصوصا در نماهایی که تمام شیشه‌ای است).
• ایجاد عایق صوتی بر روی نما.
• تهویه و مسیر کوله کردن هوا در فضای مابین دو پوسته.