سیستم های لولایی

درب و پنجره لولایی تک حالته (Turn)
این نوع بازشو ساده ترین و قدیمی ترین نوع بازشو می باشد.پنجره های لولایی تک حالته بسته به خواست کارفرما به صورت چپ بازشو و راست بازشو می باشند و پس از باز شدن توسط دستگیره بر روی لولاهایی که در سمت چپ یا راست لنگه نصب شده است دوران می کنند. در صورت قوی بودن لولا ها و پروفیل لنگه و فریم می توان بازشو با ابعاد بزرگ ارائه داد.در پروژه هایی که تمایل به اقتصادی شدن قیمت پنجره ها دارند استفاده از این نوع بازشو باعث کاهش قیمت پنجره می شود