Skip to main content

درب های باد بزنی

درب های بادبزنی برای مکان های پرتردد که نیاز به باز و بسته شدن لنگه در از دو طرف می باشد مانند اتاق عمل و بخش های مربوط به آن در بیمارستان ها و هم چنین مکان های پررفت و آمد در ساختمان های عمومی استفاده می گردد. بر اساس تعاریف بین المللی، در محیطهای بیمارستانی، برای دسترسی آسان کلیه افراد، بخصوص افرادی که دارای توانایی جسمی کم می باشند ،دربهای بادبزنی بصورت لولایی به دو طرف فضاهای موجود امکان باز و بسته شدن را دارند.

توضیحات

در عین حال در صورت بروز آتش سوزی اینگونه دربها علاوه بر سریعتر شدن فرار از یک بخش به بخش دیگر از گسترش آتش و دود به سایر نواحی جلوگیری می نمایند. در طراحی اینگونه دربها با توجه به جهت حرکت درب به دو طرف، شیشه های نسوز در دربها بکار می رود تا هنگام عبور و مرور برای جلوگیری از برخورد درب با افراد در جهت مخالف، دید کافی وجود داشته باشد. هم چنین اینگونه دربها نسبت به دربهای ضد حریق پله های فرار، دارای وزن سبکتری میباشند تا استفاده راحت تری برای افراد بوجود آورد. معمولاً دربهای بادبزنی شامل لولای مخصوص، شیشه دید و ضربه گیر وسط و پایین می باشند. درب های بادبزنی را می توان به صورت آلومینیومی ، PVC ، با روکش ام دی اف و … تولید کرد.

“درب آلومینیومی بادبزنی را می توان با تمام پروفیل های آلومینیومی به دو صورت نرمال و ترمال تولید کرد.”