Skip to main content

نمای ساختمان چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف علمی و رسمی از آن داشته باشیم ، به بیرون ترین قسمت یک ساختمان که در دیدرس افراد قرار میگیرد نمای ساختمان میگویند.

نمای ساختمان،پوششی برای زیبایی

در واقع نما مانند یک پوشش به ساختمان شکل و روح میدهد و مهمترین بخش یک ساختمان به حساب می آید. در واقع این که نمای یک ساختمان چگونه ساخته شود، بر روند ساخت بقیه اجزای ساختمان تاثیر گذار است.در گذشته، نمای ساختمان بیشتر به عنوان یه محافظ برای ساختمان ها استفاده میشد ، اما با گذشت زمان در طراحی نما بیش از پیش به زیبایی آن توجه شد، به طوری که طراحی نمای یک ساختمان مرحله مهمتری نسبت به ساخت بدنه ی ساختمان میباشد.

نقش های نمای ساختمان

قابل توجه است که امروزه نمای ساختمان نقش های بیشتری از زیبایی و محافظت از ساختمان دارد. در واقع نماسازی باید با توجه به کاربرد ساختمان و یا حتی بافت آن محدوده ای که میخواهیم در آن ساختمانمان را بسازیم، انجام شود.در واقع ما نمیتوانیم نمایی که برای سازه های مسکونی در نظر میگیریم را بر روی ساختمان های اداری پیاده کنیم و یا اینکه در یک منطقه با سازه هایی با نمای آجری، یک ساختمان با نمای سنگی بسازیم، زیرا که شکل غیر معمولی به آن محدوده میدهد.

کاربرد نمای ساختمان به عنوان محافظ

با اینکه نما امروزه نقش های زیادی در ظاهر ساختمان را ایفا میکند، اما هنوز کاربرد اولیه خود را از دست نداده. یک نمای استاندارد باید بتواند عایقی در برابر حوادث طبیعی و گرما و سرما باشد.البته این مورد تا حدود زیادی به جغرافیای مکانی که ساختمان در آن ساخته میشود و همچنین جنس مصالح ساختمانی باید متناسب با جغرافیای منطقه باشد. برای مثال در شرایط آب و هوایی گرم مرطوب اغلب از نمای ساختمان سنگ استفاده میشود.