کارفرما : حاج آقاوردی ( ریس کارخانه بلور اصفهان )

درب و پنجره PVC با پروفیل بیرون لمینیت آلوپلاست  : 900 متر مربع