سیستم های کشویی

توضیحات

پنجره های کشویی( Sliding )
کشویی ساده این نوع پنجره ها که ذاتاً بعلت نوع حرکت و ساخت آنها از عایق کمتری در سر و صدا و گرد و خاک نسبت به پنجره های لولایی برخوردار است ، اغلب در آشپزخانه ها و پشت سینک و یا روی کابینت و یا در مکان هایی که فضای کافی برای لت بازشوی پنجره وجود ندارد کاربرد دارد از محاسن این پنجره ها عدم نیاز فضا برای باز کردن این پنجره و عدم تداخل با پرده و از معایب آن عدم تمیزکاری آن (بدون برداشتن لت های متحرک) و کاهش ضریب عایق آن است . مسئله آب بند نبودن پنجر های کشویی توسط بازشوهای لیفت اسلاید مرتفع گردیده است